Aktuality

Za vysvědčení s námi na výlet

znak_400Obecní ú?ad Ba?etín po?ádá dne 30. 6. 2012 výlet pro d?ti. Odjezd je ve 12.00 hod od autobusové zastávky v Ba?etín?. Program výletu: projíž?ka parníkem nebo plachetnicí po Labi, ?emeslnické trhy, Planetární stezka a d?tský program na Hv?zdárn? v Hradci Králové. P?edpokládaný návrat ve 20.00 hod. P?ihlaste se nejdéle do 22. 6. 2012. Srde?n? zveme na tento výlet všechny d?ti i s rodi?i. Kontakt: Gabriela Prýmusová tel.: 776 270 848.  

cheap cialis 20mg pills cialis no prescription - millpharmacy.com buy cialis 2.5 mg

Paní Amálie Sozanská oslavila 103. narozeniny

imagesDne 1. 5. 2012 oslavila naše občanka paní Amálie Sozanská své 103. narozeniny. Narodila se dne 1. 5. 1909 v chalupě domácího tkalce pana Fireše v č. p. 74 v Bačetíně. Recept na svůj dlouhý život má. Žít skromně, vyhýbat se nezdravému jídlu a pití plného chemikálií a neduhy léčit bylinkami. Pít čistou vodu a sem tam si dát vinný punč, který má osobně velmi ráda. Ke snídani si dává meltu a makovku. Přejeme ji hodně zdraví a pohody. Těšíme se zároveň na oslavu jejich 104. narozenin. Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce.  Fotodokumentace zde  

Jarní špacír

images 8Dne 8. 5. 2012 slavnostně zahajujeme novou špacírní sezónu. Sejdeme se v 7.45 hod v Bačetíně u autobusové zastávky pod Orlojem. V 8.00 hod pojedeme autobusem do Sedloňova, kde navštívíme vojenský ústav na Polomu, Starou školu a podél Zlatého potoka se vrátíme domů. Závěrečné osvěžení bude připraveno v Kounovské hospodě. Případné zvídavé dotazy vždy a rád zodpoví velitel Miloš Stodůlka 777 680 322. Na tuto akci srdečně zveme všechny stálé účastníky i nové přírůstky, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví a poznávat krásy našeho kraje.   

Čarodejnice

carodejniceAť žijí dobří duchové, košťata ať dobře létají a lampiońy dlouho svítí. Filipojakubská noc nechť se vydaří ke spokojenosti všech čarodejnic. SDH Bačetín a Babinec Vás za podpory obce srdečně zvou dne 30. 4. 2012 od 19.00 hod do Rotundy na čarodejnický rej. S sebou: lampioń, čarodejnický hábit a zlé duchy k upálení. Občerstvení připraveno a zábava nejen pro děti zajištěna.

Konkurs na ředitele/ku MŠ Bačetín

znak_400Obec Bačetín vyhlašuje konkurs na ředitele/ku Mateřské školy v Bačetíně. Předpoklady: Vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav. Náležitosti přihlášky: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, motivační dopis, čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení, strukturovaný životopis, koncepce rozvoje MŠ (max. 2 strany), výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 sb. (nedokládají uchazeči narozeni po 1. 12. 1971), (vzor lze stáhnout z webových stránek Krajského úřadu, odboru školství, nebo zašleme emailem na vyžádání), originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení.

Přihlášky včetně příloh zasílejte nejpozději do 30. 4. 2012 na adresu OÚ Bačetín, Bačetín 100, 518 01 Dobruška, obálku označte "Konkurs - neotvírat".        

Více na tel. 602 168 415 Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce  

 

Jste zde: Home Aktuality