Aktuality

Rekonstrukce MŠ Bačetín - II. etapa

skolnibudovaII. etapa rekonstrukce MŠ Bačetín se blíží ke zdárnému konci. Kuchyň je již v plném provozu a připravuje spoustu dobrých pochutin pro naše malé mrňousy. Kuchyň byla vybavena novými rozvody el., voda, kanalizace, vzduchotechniky, dlažbou, obklady a byla vymalována v příjemné meruňkové barvě. V současné době probíhají už jen venkovní doplňkové práce. (Sanační omítka, oplechování římsy, oprava okapových svodů, přístřešek nad vchod, výměna a oprava některých oken, oprava chodníku před školou atd.) Do konce září ještě proběhne výměna osvětlení v herně a jídelně.  Foto zde Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce

Stezka Bačetín - Sudín

znak_400Naší obci se podařilo získat dotaci od státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování stezky mezi obcemi Bačetínem a Sudínem. Dotaci získalo jen velmi málo obcí a jsme velmi rádi, že díky kvalitě projektu a důležitosti stavby zejména z důvodu bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci jsme tuto dotaci obdrželi. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů byl vybrán zhotovitel tohoto díla, jímž se stala stavební společnost Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. Tato společnost nabídla nejnižší cenu ze všech účastníků výběrového řízení, a to 3.941.928,- Kč včetně DPH.  Výše dotace činí 65% uznatelných nákladů na tuto stavbu. Stavební práce začali okamžitě po obdržení oznámení o získání dotace a podepsání smlouvy s hotovitelem. Foto zde Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce

MŠ Bačetín má novou paní ředitelku

skolnibudovaMateřská škola v Bačetíně má novou paní ředitelku. V konkursním řízení uspěla paní Mgr. Gabriela Holendová a byla jmenována do této funkce od 1. 8.  2012. Přejeme ji hodně úspěchů ve své práci. Zároveň bych chtěl velmi poděkovat bývalé paní ředitelce Zelené, která věnovala mateřské škole v Bačetíně podstatnou část svého nejen pracovního života. Přejeme ji, aby si ve zdraví užila co nejvíce let v zaslouženém důchodu. Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce

Obecní úřad blíže postiženým

znak_400Obecní úřad Bačetín nechal instalovat na vstupních dveřích obecního úřadu zvonek pro osoby ze sníženou schopností pohybu. Kanceláře OÚ se nacházejí v prvním patře této budovy a bylo nemožné se těmto osobám zkontaktovat se zaměstnanci OÚ. Doufáme, že tímto krokem vyjdeme vstříc všem občanům, kteří jsou díky svému zdravotnímu stavu v naší společnosti diskriminováni. Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce Bačetín

Rybářské závody

rybar-rybaDne 27. 5. 2012 se od 9.00 hod konají v Ba?etín? na rybní?ku Br?álníku rybá?ské závody pro d?ti. Vyhodnocení výsledk? prob?hne dle nachytaných centimetr? všech druh? ryb. Ob?erstvení a v?cné ceny pro d?ti jsou p?ipraveny. S sebou veškeré rybá?ské vybavení a hlavn? dobrou náladu. Chytat se bude do 12.00 hod, kdy prob?hne vyhlášení výsledk?. Kontakt: Ing. Miloš Pochobradský 602 168 415   

Jste zde: Home Aktuality