Aktuality

Novoroční přání

znak_400Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně úspěchů a štěstí v roce, kterému bude po celou dobu hrát prim šťastná třináctka. Přeji Vám a vašim rodinám především hodně zdraví, dostatek radostných chvil a dobré zaměstnání. Přeji nám všem, aby zdobil náš obličej nepostradatelný úsměv, který je nakažlivý a vytváří tak kolem nás pozitivní prostředí, které budeme v této ekonomicky složité době potřebovat. Přeji Vám alespoň pár dobrých přátel na které se můžete vždy spolehnout. Přeji Vám zkrátka krásný rok 2013. Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce.

Recept pro Nový rok

Vezměmě dvanáct měsíců. Řádně je vyčistíme od hořkosti a trpkosti, od lakoty, tísní a strachu i puntíčkářství. Rozdělíme každý měsíc na třicet nebo jedenatřicet dnů tak, aby stačila na celý rok. Každý den připravíme takto: z jednoho dílu práce a dvou dílů radosti, veselosti a humoru, přidáme tři vrchovaté lžíce tolerance a optimismu, jednu lžičku ironie a špetku taktu. Celou vzniklou hmotu polijeme láskou. Hotový pokrm ozdobíme kytičkou pozornosti a každý den po dobu 365 dní servírujeme s veselostí! (volný překlad ze starého časopisu) Miroslava Zejdová

Oprava cesty ke smuteční síni

znak_400Obecní úřad Bačetín nechal opravit přístupovou cestu u smuteční síně, která byla značně poškozena kořeny vedle stojící lípy. Tato lípa byla z bezpečnostních důvodů pokácena v roce 2011. Poškozený povrch byl odbagrován. Následně byla položena podkladová vrstva z lomového kamene. tato vrstva byla upěchována a na ni byl umístěn nový asfaltový povrch. Foto zde Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce

Stavba stezky - listopad 2012

znak_400Stavba "Stezky Bačetín - Sudín" míří úspěšně k cíli. V těchto dnech jsou již hotové betonové mostky a propustky. V současnosti jsou přítoky a odtoky mostků a propustků dlážděny kameny. Stezka je již vyasfaltována a do stezky jsou umisťovány slepecké dlažby a jsou zpevňovány přejezdy. Z důvodu neukázněných řidičů, kteří se už na stezce začali projíždět auty, museli být na začátek a na přejezdy umístěny zábrany. Příkopy a ostatní zemní práce jsou již také ve třetí třetině prací. Někteří občané již byli stezku vyzkoušet, a to na kole i na kolečkových bruslích. Počasí nám přeje a proto doufáme, že stihneme konečný termín prací jímž je 17.12. 2012. Přeji nám všem, ať tato stavba slouží svému účelu co nejlépe a nabyde svého cíle " Bezpečně z Bačetína do Sudína a zpět". foto zde Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce

Honební společenstvo Bačetín

Honební společenstvo Bačetín zve všechny vlastníky honebních pozemků na valnou hromadu Honebního společenstva Bačetín, která se bude konat dne 5.12. 2012 od 18.00 hod v Ohnišově v hostinci U Bartošů.
Program jednání:
1. prezentace členů
2. návrh a odsouhlasení:
a) zapisovatele
b) sčítačů hlasů
3. zpráva místostarosty
4. návrh a schválení využití honitby pro příští období
5. návrh a volba honebního výboru (3člený) STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, ČLEN VÝBORU
6. diskuze
7. usnesení
8. závěr
Jste zde: Home Aktuality