Aktuality

Sousedské posezení

znak_400Obecní úřad Bačetín a SDH Bačetín Vás srdečně zve na „Sousedské posezení“ do Rotundy v pátek 19.4.2013 od 19hod. Z kraje večera budete seznámeni s provizorním chodem obce a pak u točeného piva rozvineme diskusi.

 

Rezignace zastupitelů obce

znak_400Dne 29. 1. 2013 podali rezignaci na svou funkci v zastupitelstvu obce Jaroslav Záveský, který rezignoval na funkci místostarosty obce a zastupitele obce, Iva Novotná na členku kontrolního výboru a zastupitelku obce a Ing. Miloš Pochobradský na funkci starosty obce a zastupitele obce. Zastupitelstvo obce se tedy dostalo pod zákonem stanovený počet zastupitelů. V co nejkratší době proběhne nové vyhlášení voleb do zastupitelstva obce. Do zvolení nového zastupitelstva obce zastupuje ve věcech oprávněných obec paní Gabriela Prýmusová. tel: 724 379 686

Přímá volba prezidenta

znak_400Ve dnech 11. a 12. 1. 2013 probíhá první přímá volba prezidenta ČR. V pátek dne 11. 1. 2013 se dostavilo do volební místnosti v Bačetíně 49 % voličů. Odvolila i naše nejstarší občanka paní Sozanská, která i ve věku 103 let měla chuť zúčastnit se těchto voleb a vyjádřit tak svůj názor. První občan dokonce dorazil volit již 30 min před zahájením voleb. Prvním voličem byl pan Josef Hejzlar, bývalý starosta obce. V naší obci je k dnešnímu dni 334 voličů. Přeji všem zbývajícím šťastnou ruku a nám všem toho nejlepšího prezidenta. Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce.

Stezka dokončena

znak_400Stavba stezky Bačetín - Sudín byla úspěšně dokončena. Stavba byla dodavatelem díla předána zástupcům obce dne 17.12. 2012. V současné době probíhá kolaudační řízení a zahájení procesu vypořádání se s vlastníky dotčených pozemků. Stezka je osazena dopravními značkami a dalšími bezpečnostními prvky. Na stezce už dochází k pravidelné zimní údržbě. Stezka je již v plném provozu a je hojně využívána. Děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu této historicky největší stavby v Bačetíně. Jen díky všem těmto lidem proběhla celá stavba bez výrazných komplikací. Dík patří především vlastníkům dotčených pozemků, bez jejich vstřícnosti bychom těžko byli schopni dodržet všechny požadované termíny a dokončit stavbu v klimaticky vhodném období. Ještě jednou děkuji a přeji nám všem příjemné užívání této stavby. Ing. Miloš Pochobradský 

Poplatek za odpady

popelniceVážení spoluobčané, od 1.1. 2013 je v platnosti nová vyhláška č. 1/2013 (o odpadech). Hlavním bodem této vyhlášky, který Vás bude především zajímat,  je zvýšení ceny za odvoz a likvidaci odpadů. V těchto pár větách bych Vás chtěl stručně seznámit proč se obec rozhodla opět zvýšit tento poplatek. Před dvěma roky bylo  hrazeno z vybraných poplatků přibližně 50% nákladů na likvidaci odpadů. V tu dobu obec zvýšila poplatek za likvidaci odpadů na 500,- Kč za jednoho poplatníka a rok. Jednalo se o maximální možnou výši poplatku omezeného vyhláškou. Při této ceně obec stále doplácela přibližně 40.000,- Kč za rok za likvidaci odpadů. Pro rok 2013 se dále z důvodu oprávněných nákladů, rozhodla společnost zajišťující likvidaci odpadů, navýšit poplatky za likvidaci a svoz odpadů o 4%. Celkové náklady na likvidaci odpadů v roce 2012 byly ve výši 273.976,- Kč. Vybráno na poplatcích od občanů bylo 158.834,- Kč. Dotace za tříděný odpad činila 75.386,- Kč. Z výše uvedených důvodů se obec rozhodla využít možnosti navýšení poplatků za odpad od 1.1. 2013 na 600,- Kč poplatník/rok. Obec dále bude plně dotovat poplatek za děti do věku 4 let a naše starší občany ve věku 75 let a více. Děti do 15 let věku budou hradit pouze 50% tohoto poplatku. Upozorňuji, že pro rok 2013 se také mění den svozu na každý lichý pátek. Dále bych Vás chtěl všechny požádat o maximální pozornost třídění komunálního odpadu. Již teď patříme mezi obce s velmi dobrým množstvím tříděného odpadu, za což Vám velmi děkuji, ale vždy je co zlepšovat. S pozdravem Ing. Miloš Pochobradský, starosta obce      

Jste zde: Home Aktuality